Banner specifikationer

 

 

Pladsforbrug

 

Et banner må fylde op til 50 kb. Bannerets reelle størrelse udgøres af script-tag'et, samt størrelsen på alle eksterne kilder. Således må den samlede sum af script-tag'et, eksterne scripts og eksterne billeder ikke overstige 50 kb. for et banner.

 

Der er ikke masse-kompensation, så selvom et banner i f.eks. en pakke på 3 bannere kun fylder 30 kb., skal de resterende stadig holde sig under maksimum på 50 kb.

 

 

Nyhedsmail

 

Vægt maks 50 Kb kun Gif eller Jpg

Banneret må ikke animere.

 

Wallpaper

 

Wallpaper kan anvendes i 2 forskellige formater; den gentagelige på eksempelvis 125 x 125 pixels, eller fuld- skærmen på eksempelvis 1920 x 1200 pixels. Den gentagelige vil blive gentaget på begge leder fra top/midt og ned/ud-efter. Fuldskærmen vil blive placeret fixed på top/midt, og der skal derfor tages hensyn til det pågældende websites layout og rammer.

 

For begge typer er det gældende, at wallpaper- filen skal være i enten JPG-, PNG- eller stillestaÌŠende GIF-format. Wallpaper må maks. fylde 50 kb.

 

 

Lyd i bannere

 

Hvis der ønskes lyd i banneret, er dette tilladt, dog kun ved frem-provokation ved enten mouse-over eller klik på særlig knap i banneret.

Ved mouse-over skal der indlægges en forsinkelse på 2 sekunder fra mouse-over sker, og indtil lyden starter. Lyden skal også kunne stoppes igen af brugeren, enten ved at føre musen væk fra banneret, eller ved at klikke på en synlig STOP- eller PAUSE-knap.

Al lyd skal hentes dynamisk ind i banneret vha. streaming fra anden webserver. Henvisning til lydfilens URL skal være hardcoded i banneret, og må ikke være relativ i forhold til bannerfilens placering. Endvidere må den initielle upload på streaming-filen maksimalt være på 50 kb.

 

Film i bannere

 

Hvis det er ønskeligt at der afspilles film i banneret, er dette tilladt, dog kun ved frem-provokation ved enten mouse-over eller klik på særlig knap i banneret.

 

Ved mouse-over skal der indlægges en forsinkelse på 2 sekunder fra mouse-over sker, og indtil filmen begynder at streame og afspille. Filmen skal også kunne stoppes igen af brugeren, enten ved at føre musen væk fra banneret, eller ved at klikke på en synlig STOP- eller PAUSE-knap.

 

Al film skal hentes dynamisk ind i banneret vha. streaming fra anden webserver, der skal kun benyttes film i FLV-format. Henvisning til FLV-filens URL skal være hardcoded i banneret, og må ikke være relativ i forhold til bannerfilens placering. Endvidere må den initielle upload på streaming-filen maksimalt være på 50 kb.

 

 

Framerate, looping og varighed

 

Alle bannere skal holde en konstant framerate på maksimalt 18 FPS.

Der må maksimalt være 3 loops i banneret, og tidsmæssigt må der maksimalt bruges 15 sekunder pr. loop. Altså må bannerets gennemløbstid aldrig overstige 45 sekunder.

Vi anbefaler endvidere en kort gennemløbstid på maksimalt 10 sekunder.

 

 

HTML-banners

 

HTML banneret bør kun indeholde henvisninger til billeder samt formatteret HTML

 

HTMLkoden må ikke implementeres direkte, men bør omskrives i JavaScript (vha. document.write)

 

Alle henvisninger til eksterne scripts, billeder, m.v. skal placeres på en web-tilgængelig server hos udbyderen. Eksterne stylesheets er ikke tilladt, og al styling skal derfor foregå inline.

 

Hovedtags som HTML, BODY, TITLE og HEAD må ikke indgå i banneret, ligesom kald vha. onLoad, onFocus, onBlur osv. frabedes.

 

Eksempler på HTML 5 bannere

 

SUPPORT

+45 65 45 55 88